AL RESPECTE DEL CONCRÉS NACIONAL

CONGRÉS NACIONAL DEL BLOC

En tota organització viva i dinàmica arriba un moment en què cal aturar-se i reflexionar. Cal analitzar el passat, determinar les fortaleses i febleses del present i establir els nous objectius del futur. Cal fer un pas enrere per poder impulsar-se cap a noves fites. Cal determinar recursos i necessitats, establir estructures organitzatives i pendre decisions sobre noves estratègies.

Tot això, al partits polítics, es fa purant els Congressos Nacionals. Són moments d’agitació dins i fora del partit. A dintre, tothom vol dir la seua i aportar el seu costalet, siga gran o xicotet, en la conformació de l’ideari comú. A fora, quan altres organitzacions tendeixen a participar en el debat amb objectius legítims, però no sempre coincidint amb els objectius interns. I en aquest últim grup, també, hi són els mitjans de comunicació, els tertulians radiofònics o televisius i els columnistes a la premsa escrita.

El BLOC va encetar el període precongressual a les darreries de l’any passat. I el proper 28 de febrer i 1 de març els delegats i delegades del tots els col·lectius locals es trobaran. Enrere quedaran un muntó d’hores d’anàlisi i debats en assemblees i reunions. Per davant ens quedarà un congrés que ha de donar noves ferramentes, noves formes organitzatives, noves imatges i perfils. Però sobretot prendre embranzida en l’organització política que, més enllà de governar en moltes corporacions locals, aspira a governar en l’àmbit nacional. Sóm, i volem ser, un partit de govern, perquè desitgem introduir canvis en la societat valenciana. Hem dit i continuem dient que estem pel desenvolupament econòmic sostenible; pel respecte al medi ambient i als ecosistemes naturals; pel repartiment de la riquesa i la protecció social; per les polítiques efectives per la igualtat de gèneres; per l’educació laica, la sanitat i els serveis socials universals, públics, i de qualitat; per la defensa del comerç de proximitat, de la industria socialment responsable, i de l’agricultura i ramaderia que abastisca tradició i modernitat, qualitat en els productes, tecnificació en les formes de producció i innovació en les xarxes de distribució; per la promoció efectiva de l’ensenyament del valencià, del seu ús social en tots els àmbits; per la defensa i recolzament de les tradicions culturals adaptant-les als nous valors; per la vertebració nacional valenciana.

A més a més, el BLOC és un partit que aspira a tindre una presència real a altres estàncies de l’estat i al parlament europeu. Un partit que vol enfortir les aliances amb altres forces polítiques de l’estat espanyol que defensen la naturalesa plurinacional i plurilingüística d’aquest; que defensen la vertebració d’una Unió Europea social i democràtica, plural i participativa.

En definitiva, un partit, una organització política orientada als ciutadans i ciutadanes valencians d’avui. Per això, ens proposem com un partit valencianista i com un partit progressista, els dos eixos que sempre ens han definit i ara volem fer-ho arribar en un missatge més nítid, més clar i més directe a tota la societat. En això estem.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.