Article d’opinió de Joan-Carles Jover, militant del BLOC d’Almàssera

Un altre article excel·lent (en la seua línia)

Donem un pas endavant i enfortim els serveis públics

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Autònoma de València, en l’article 9.2, reconeix el dret de la ciutadania al fet que les administracions públiques de la Generalitat tracten els seus assumptes de manera equitativa i imparcial i en un termini raonable i també a gaudir de servicis públics de qualitat. Amb l’aprovació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, Les Corts ens dotaren d’un instrument, tot i que insuficient, i va suposar el primer pas d’un marc jurídic on desenvolupar les ferramentes de gestió de la funció pública valenciana, no solament de l’administració depenent directa o indirectament de la Generalitat, també aquelles d’àmbit local. Perquè no es desplega aquestes lleis? Perquè maltracten amb tanta severitat a la ciutadania provocant la degradació dia rere dia dels serveis públics?

El passat 9N llegírem a EL PAÍS un excel·lent article d’Antoni Muñoz Molina, “La corrupción y el mérito”. Alguns poden opinar que és aquest una manifestació massa contundent i d’altres que és massa d’això o d’allò, però no es pot dubtar que està magníficament escrit i, en la meua humil opinió, resulta molt recomanable la seua lectura.

L’argument principal d’en Muñoz és que ens cal fer un tomb 180º a l’Administració Pública; molt principalment en com es gestionen els seus recursos –que són els de tots– i molt específicament els seus recursos humans. Així diu l’autor que ens cal una bolcada total tant administrativa –procediments i formes i maneres de gestió, fent-la transparent i participativa a tots els ciutadans– i moral –ètica i estètica, en diria jo– com també ens cal un enfortiment de la funció pública –un posar en valor la res-publica, podríem dir– i un canvi de les actituds culturals majoritàries, trastocant la ganyota de cinisme que provoca en molts compatriotes qualsevol idea de servei públic o del bé comú.

Una administració pública, moderna i dinàmica, i amb voluntat de servici ha de partir de la premissa que el principal actiu de què disposa per a garantir un funcionament eficient és el del seu personal empleat públic i, per tant, aquest està cridat a tindre un paper fonamental per a la consecució del mandat estatutari esmentat. La realitat però és que la funció pública la han degradat i menysvalorar, als empleats públics tenen poca o ninguna consideració entre els seus conciutadans. Però això no s’ha arribat de la nit al matí, ni ho a fet una única persona carregada de maldat. No ha sigut Juncker, ni Rajoy, ni Fabra; tot i que tots tres tenen molta responsabilitat, i tant o més els seus antecessors. Per tant, en canviar-los no és suficient, cal fer més. Cal demanar-los responsabilitats, hi tant que sí; però alguna cosa més haurem de fer.

Preguntem-nos, qui s’ha beneficiat més d’aquesta degradació. Qui ha obtingut redit de la manca d’una administració eficient, amb uns recursos humans satisfets amb el seu treball, orgullosos de ser empleats públics i motivats en millorar dia rere dia?. La resposta la fa palés en Muñoz, han sigut “aquesta morralla innombrable que compon la part més mediocre” dels qui ens han governat en els darrers anys, que han demostrar no tindre idees ni capacitat de lideratge i, massa sovint, tampoc de comportaments democràtics.

Ho hem dit i ho tornem a dir de nou. Sabem que entre els empleats públics del nostre Ajuntament d’Almàssera s’ha fet crosta la seua desmotivació, els moments d’incertesa viscuts i de desorganització, de no veure’s recompensat ni valorat l’esforç fet i el treball desenvolupat; i molt sovint en unes condicions ambientals i instrumentals precàries. Tot això ha anat calant i hui és part de la quotidianitat. Per això, ens sorprèn com, en aquestes condicions laborals i professionals, hi hagi tants empleats públics al nostre poble que amb amagada dedicació i voluntat de servei s’esforcen en propiciar serveis eficients i de qualitat. És veritat –tots i totes ho sabem– que no sempre els veïns gaudim dels serveis que voldríem, que desitgem i que necessitem. Però cal dir que ni la inversió pressupostària que es fa, ni el lideratge, ni les idees per millorar la gestió dels serveis públics, ni la confiança, ni el tarannà en les formes de governar han sigut les més adients en l’actual equip de govern. Tanmateix, estem convençuts que entre tots i totes ho podem aconseguir, podem donar un tomb; amb el compromís i amb la voluntat dels veïns i veïnes del poble ho farem possible. Ho farem entre tots perquè totes i tots volem per als empleats públics del nostre Ajuntament noves formes de gestió, volem posar en valor les competències professionals que en fan ús dia rere dia al servei del poble. Volem atraure’ls amb incentius que mai seran sobretot econòmics, sinó que a la certesa d’una remuneració digna, se’ls facilite un espai professional amable i afavoridor per desenvolupar noves competències professionals, per engrandir el seu prestigi social i fer-los partícips dels objectius i dels resultats de la nova administració.

Què s’ha fet en els últims anys, des de l’administració local d’Almàssera?. Els seus responsables polítics, l’equip de govern del PP ha possibilitat la reforma, la modernització de la funció pública depenent de l’Ajuntament?. La resposta tots i totes la sabem. No han mostrat el més mínim interès. Nosaltres, igual que ho demana en Muñoz, reclamem -i ho venim fent durant tota l’actual legislatura- un gran acord polític per millorar la professionalització dels empleats públics del nostre Ajuntament, dotant-lo de les ferramentes de gestió que la llei permet i que els tècnics especialistes propugnen de tota administració pública de qualitat, moderna i dinàmica, amb vocació de servici als seus ciutadans i ciutadanes.

Joan-Carles Jover

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.