EL DEUTE SOCIAL DE L’AJUNTAMENT


Dos projectes socials presenten un seriós rics de continuïtat. Els aturats i els emprenedors d’Almàssera, com de tota la comarca, trobem en els Programes que desenvolupa el Consorci Pactem Nord la seua referència i el seu recolzament. Les persones d’Almàssera i comarca amb discapacitat intel·lectual, i les seues famílies, són atesos als centres i serveis del Consorci Comarcal de Serveis Socials Pas a Pas.
En tots dos Consorcis l’Ajuntament d’Almàssera en és de soci des de fa molts anys. Són entitats supramunicipals que presten serveis a persones amb dificultats o que requereixen una atenció especialitzada i, per tant, són serveis que el seu cost seria inassumible des d’un Ajuntament en solitari. Per això es crearen estos consorcis i per això els seus serveis estan consolidats entre nosaltres, els i les ciutadans de tota la comarca, l’Horta Nord.
Tanmateix, tots dos Consorcis estan travessant dificultats i restriccions econòmiques, i han vist disminuir els seus pressupostos; això no és nou en estos temps. Però el que no es pot consentir és deixar desatesos als veïns que ho necessiten i, per això, el BLOC denuncia la situació generada en estes entitats supramunicipals quan des de 2008 l’Ajuntament d’Almàssera va deixar de pagar les seues quotes.
Tots dos Consorcis, durant tot este temps, han continuat prestant el seus serveis als veïns i veïnes d’Almàssera però la nostra Corporació no els ha correspost amb la seua responsabilitat. En el 2008 es va interrompre la remissió d’estes quotes i durant el 2009, 2010 i 2011 tampoc s’han atés estes. El deute generat, per tant, és de 41.706,27€ per al Consorci Pactem Nord i de 36.112,89 € respecte al Consorci Comarcal de serveis Socials PAs a PAs.
El BLOC manifesta la voluntat de defensar el serveis públics d’atenció als ciutadans, uns serveis de qualitat i prestats per professionals. Per això creiem fermament que cal continuar mancomunant serveis per fer més assumible els seus cost econòmics als Ajuntament, però que cal fer-los més eficients. El BLOC està convençut que estos dos consorcis comarcals estan donant un servei necessari i fonamental i, des de la responsabilitat, exigim a l’Equip de Govern Local que done resposta a estes entitats sobre el deute que tenim amb elles, així com possibilitar el millorament dels serveis que se’n presten.
Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.