El Plé d’Almàssera aprova que l’Ajuntament d’Almàssera s’adhereix al Pla del Consell d’Educació i del Govern valencià, XarxaLlibres

Esta vesprada a les 19.30 s’ha celebrat un Plé Extraordinari a l’Ajuntament. Entre els punts a tractar han estat, per aprovació de la majoria del Plé, d’adherir-se al Pla Xarxa Llibres. La moció que hem presentat passem a detallar-la a continuació:

 

El Pla XarxaLlibres és un Pla obert a la participació de les tres administracions (Generalitat, Diputacions i Municipis) per tal de garantir la gratuïtat dels llibres de text així com un nou model de corresponsabilitat entre ciutadans i tota la comunitat educativa pel que fa al material escolar. Este Pla beneficiarà a 500.000 alumnes.

No és una qüestió únicament econòmica sinó de fer el primer i un definitiu pas per implantar un nou model basta a compartir i respectar el material escolar. En aquest sentit els mestres i professors que no utilitzen llibres en classe també rebran l’import corresponent per a material que utilitzen a les seues sessions.

El pressupost total del pla són 100 milions d’euros que s’aportaran per parts iguals entre les tres administracions públiques. Abans d’acabar 2015 cada administració (Generalitat, Diputacions i Municipis), haurà d’aportar 33 euros per alumne escolaritzat al municipi en educació obligatòria (Primària, ESO i FP bàsica) en qualsevol centre sostingut en fons públics (públic i concertat). Al finalitzar el curs, el juny de 2016 hauran d’entregar-se els llibres en bon estat al centre i se’ls abonarà la resta de la factura fins a 100 euros. Per tant els municipis -de la mateixa forma que la Generalitat i les diputacions- aportaran 33 euros per a l’exercisi 2015 i 33 per al 2016 per alumne. Sumant les aportacions de les tres administracions totes les famílies rebran fins a un màxim de 200 euros entre principi i final de curs per alumne/a.

Així mateix també s’ha creat un grup de treball destinat a tractar les singularitats de cada municipi. Les diferents casuístiques municipals o dels centres educatius no han de ser un obstacle per aconseguir un nou model de gestió per als llibres de text que beneficie directament a tantes famílies. Hem de fer un esforç entre totes les administracions i la comunitat educativa.

A més a més, la Conselleria adoptarà les mesures necessàries perquè tot l’alumnat que comence el curs sense que les seues famílies hagen pogut comprar els llibres per problemes econòmics comencen amb ells.

Amb tots els llibres entregats els centres amb col·laboració de les AMPA s’organitzarà un banc de llibres per al curs 2016-2017. Així, els llibres es lliuraran de forma gratuïta novament amb el compromís de fer-se responsables del material i cuidar-lo.

La conselleria d’Educació regularà el funcionament general d’estos Bancs de Llibres perquè es contemplen les diferents casuístiques i es garantisca el bon funcionament i la sostenibilitat del banc.

I és per això que estos regidors proposen al ple de l’Ajuntament d’Almàssera l’adopció dels següents ACORDS

Primer)  L’Ajuntament d’Almàssera es compromet a adherir-se al Pla XarxaLlibres en el moment que es faça pública la convocatòria.

Segon) L’Ajuntament d’Almàssera informarà les famílies dels terminis per a rebre ajudes i de les característiques del Pla.

Tercer) L’Ajuntament d’Almàssera es compromet a col·laborar de manera estreta amb les AMPES i aportar la informació necessària perquè el Pla XarxaLlibres supose una ajuda real a les famílies del municipi.

Un altre punt que s’ha tractat ha sigut el Districte Únic. Pensem que la definició en grans ciutats d’una àrea d’influència única determina més possibilitats perquè els sol·licitants obtinguen plaça en centres allunyats dels seus domicilis, que si es definiren zones escolars menys extenses. Realment amb el districte únic les famílies creuen que trien el centre, però en realitat és el centre qui acaba triant les famílies amb el punt extra discreccional.

El transport, i també el menjador, no sempre és assumit per l’administració educativa, a no ser, que el centre es trobe fora del terme municipal.

Este model és elitista: perjudica les famílies amb menys possibilitats econòmiques. El model de l’escola hauria de ser inclusiu i integrar a tot tipus d’alumnat entre tots els centres sostinguts amb fons públics.

El nostre vot és en contra: Estem a favor de l’escola pública, valenciana, inclusiva i amb recursos suficients. I esperem que la nova Conselleria d’Educació , amb el suport del Consell, reforme el sistema d’accés als centres educatius, des de criteris de racionalitat, igualtat d’oportunitats, i relacionat amb la planificació adequada de l’oferta de places per l’administració educativa.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.