LA TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA COM A PRINCIPI DEMOCRÀTIC


Recordareu com fa uns dies us informàvem sobre un seguit de preguntes que adreçàvem a l’alcaldia de l’Ajuntament d’Almàssera. Considerem que la transparència informativa és un signe de democràcia que tots els dies s’ha de practicar. Per això i per què volem arrimar el muscle per col·laborar en la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, li ferem arribar una serie de qüestions que hores d’ara no ens ha dit ni mu. Per la seua rellevància desitgem que ben prompte tinguem notícies i us poguem informar d’elles. Les qüestions eren les següents:


– 1 –

Segons la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística, que va ser introduïda en la Llei d’Acompanyament dels pressupostos de 2003, i el Decret de 2004, així com la Llei Rubanística Valenciana de 2005, els Ajuntaments han de declarar cada any els solars que composen el patrimoni públic del sol, acumulat vers les cessions, les expropiacions i les permutes.

SOL·LICITA:

Volem saber si l’Ajuntament d’Almassera que vosté presideix, ha complit amb l’obligació legal de declarar el patrimoni municipal de sol en el registre autonòmic corresponent a l’exercici 2008; en quina data ho ha fet?

– 2 –

Segons la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, i la Llei 4/1998, de 23 de novembre, els Administracions Públiques tenen l’obligació de vetllar, protegir i promoure l’ús social de la llengua dels valencians, fent-la servir en la seua quotidianitat en els escrits i mitjans de comunicació facen servir amb els ciutadans i ciutadanes.

Segons s’observa de la lectura de la publicació “Almàssera al Dia”, que edita l’Ajuntament d’Almàssera, tota ella és editada en castellà, llevat d’alguna anecdòtica paraula.

SOL·LICITA:

Volem saber si l’Ajuntament d’Almàssera que vosté presideix, té intenció de normalitzar l’ús del valencià en esta publicació municipal?;

– 3 –

L’Ordre de 10 de març de 2009, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge (DOCV núm. 5974 de 13 març), per la qual es convocaven les bases reguladores d’ajuda en el marc del Pla Especial de Rehabilitació d’Edificis i Vivendes. En ella es descriu les formes d’ajuda per a la rehabilitació d’elements comuns en edificis de vivendes.

SOL·LICITA:

Volem saber si l’Ajuntament d’Almàssera que vosté presideix, tramitarà alguna sol·licitud d’ajuda a la Conselleria adés citada?; quantes sol·licituds de comunitats de veïns a rebut la corporació?; què actuacions ha realitzat l’Ajuntament per informar als veïns d’esta possibilitat?

– 4 –

Segons el Decrei -Llei 1/2009, de 20 de febrer, i l’Ordre 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació (DOCV 24 i 27 de febrer respectivament) al municipi d’Almàssera le corresponen 1.410.479 euros.

SOL·LICITA:

Volem saber si l’Ajuntament d’Almàssera que vosté presideix, què projectes té previstos presentar o ha presentat davant l’òrgan competent per justificar este possible ingrés? En què Ple de la Corporació s’ha aprovat o es té previst aprovar estos projectes? On aniran destinats estos diners i en quins terminis d’execució es tenen previstos?

– 5 –

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), amb data d’1 de gener de 2008, la població immigrant al municipi d’Almàssera era un 4,6% de la població. Amb una distribució de 23 persona provenien de la Unió Europea, que cabria considerar-los a efectes laborals com nacionals; 38 de la resta d’Europa, 45 de l’Àsia, 39 de l’Àfrica i 178 de l’Amèrica.

SOL·LICITA:

Volem saber si l’Ajuntament d’Almàssera que vosté presideix, està realitzant o té previst realitzar alguna actuació concreta per facilitar la integració en la nostra comunitat? Si és així volem saber què actuacions són estes. Què objectius persegueixen, amb quins recursos compta, quina partida del pressupost econòmic municipal recolza estes actuacions, quins efectes està tenint i que mena d’avaluació realitza?

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.