PLE DE L’AJUNTAMENT 28 JUNY 2011

Ple de l’Ajuntament en sessió Extraordinària convocat pel Decret d’Alcaldia 413/2011, de 24 de juny,  per al dimarts, 28 de juny, a les 20:00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.


Ordre del dia:


1er. Lectura i, si escau, aprovació de l’Acta de la Sessió anterior.


2on. Constitució dels Grups Polítics Municipals.


3er. Periodicitat de les Sessions del Ple.


4ar. Creació i constitució de les Comissions Informatives Municipals i de la Comissió Especial de Comptes.


5é. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local i en l’Alcaldia.


6é. Nomenament de representants de la Corporació en els Òrgans Col·legiats.


7é. Donar Compte decrets d’Alcaldia en matèria de nomenaments de Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, així com de les delegacions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.