Propostes als veïns (2)

Com a resultat de converses, reflexions amb els veïns i veïnes del nostre poble, estem elaborant un fum de propostes per revitalitzar i millorar la vida dels nostres conciutadans.
Proposem: 11. Volem respondre als problemes i demandes ciutadanes derivades de la qualitat de vida, de la solidaritat i la cohesió social. Totes les demandes ciutadanes han d’estar acollides valorades i compartides amb la corporació municipal, per atendre-les, debatre-les en els àmbits que calga, i donar-les-hi eixida.

12. Millorarem el Govern Local d’Almàssera. Hem de fer-ho amb eficàcia perquè és estratègica per al nostre poble. Per això, cal ser responsable en allò que es decideix amb els diner públics, perquè no es pot incloure tot.

13. La innovació ha de vindre de la col·laboració amb altres actors i amb els propis recursos humans de l’administració, i s’ha de tenir en compte el grau de satisfacció de la ciutadania, es a dir el Bé Comú.

14. El Govern local d’Almàssera ha de tenir sobretot una funció de coordinació i direcció amb un lideratge col·lectiu i innovador. Ha de dirigir i deixar la gestió als professionals empleats públics, açò forma part de la repolitització del govern local d’Almàssera: més lideratge i menys gestionar. Volem poder desenvolupar un rol diferent de lideratge innovador.

15. El Coalició Compromís, per Almàssera, proposem fer de les Polítiques de la Funció dels Recursos Humans una acció Estratègica. Per això, proposem que, des del primer moment, abandonem vells hàbits del passat i ens dotem dels instruments de gestió que la Llei ens determina.

16. Reclamem que l’Ajuntament es dote immediatament de la Relació de Llocs de Treball (RLT) com instrument tècnic a través del qual s’ha d’organitzar, s’ha de racionalitzar i s’ha d’ordenar el seu personal, per a una eficaç prestació del servei públic.

17. Sol·licitarem de l’Administració de la Generalitat la cooperació necessària per suplir la falta de recursos suficients per a l’elaboració de la RLT, si s’escau.

18. Possibilitarem que la RLT siga pública, per la qual cosa serà un dels documents accessibles des de la web oficial de l’Ajuntament. Esta RLT inclourà el número, la denominació, la naturalesa jurídica, la classificació professional corresponent, la retribució complementària assignada, la forma de provisió i l’adscripció orgànica, ubicació o centre de treball, els requisits per a la seua provisió, els mèrits (si s’escau), i qualsevol altra circumstància rellevant. Sempre respectant la llei de protecció de dades.

19. Amb l’objectiu de la planificació i l’ordenació del personal s’aprovarem, amb periodicitat, els Plans d’Ordenació del Personal. Aquest tindrà com objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles, a través de la dimensió adequada dels recursos humans, la seua millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.

20. Impulsarem un Pla Local Estratègic com un pla director d’àmbit local, que permeta determinar objectius comuns, com a col·lectivitat social, per sobre de les tàctiques dels partits polítics o entitats socials locals.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.