Propostes als veïns

Com a resultat de converses, reflexions amb els veïns i veïnes del nostre poble, estem elaborant un fum de propostes per revitalitzar i millorar la vida dels nostres conciutadans.
Proposem: 1. Millorarem la capacitat de govern i repolititzar la vida i el govern local. Cal professionalitzar i recolzar la plantilla de personal públic, crear un nou clima laboral, de seguretat i de motivació pel servei al bé comunitari.

2. Per això, volem impulsar el lideratge local, sobretot que la funció política es diferencie de la tasca funcionarial, incrementant el paper de direcció i d’orientació política del Govern Local.

3. Potenciarem fórmules de cooperació i col·laboració institucional amb altres municipis veïns. Almàssera no pot viure aïllada. Per això i perquè creiem fermament en la bondat de la comarcalització del territori valencià volem establir llaços de cooperació i de gestió compartida de serveis amb municipis veïns que, d’altra forma, no podríem donar-los o ens resultarien massa costosos.

4. Incrementarem la participació de diferents agents polítics i socials dins del govern local. La democràcia no pot ser únicament emetre el vot cada quatre anys. Per això la creació, activació i consolidació dels Consells locals ha de ser prioritària, en els diferents àmbits com: serveis socials, esportiu, festiu, veïnal, cultural, socio-educatiu.

5. Per això volem que la cultura política local, siga més transparent i més participativa. Accions com potenciar, més, la web institucional, o l’accés a informació i a l’actualitat de l’Ajuntament, o la retransmissió del Plens Municipals per webcam, o donar entrada a debats monogràfics participatius en temes importants per a la ciutadania.

6. Evitarem l’excessiu presidencialisme del Regidor que assumisca l’alcaldia i potenciarem les Comissions o Juntes de Govern. Volem un treball interactiu en xarxa que permeta un major rendiment d’aquestes. I per això, atribuir més protagonisme decisori i de control als Plens, fent-los oberts a la xarxa, amb una voluntat clara d’acostar-los a la ciutadania.

7. Assegurarem la presència dels grups d’oposició dins els òrgans col·legiats, continuant i incrementant l’experiència d’aquesta darrera legislatura, que a més de valorar els grups d’oposició permeten un major diàleg i coresponsabilitat entre tots els grups.

8. Potenciarem les comissions informatives, amb major debat i més productiu pel treball en xarxa.

9. Facilitarem la transparència de les decisions i actuacions del govern local: tot allò que haja de ser públic ho ha de ser des del minut zero; tot allò que puga ser informat o tractat en comissió informativa, cal que estiga a disposició de totes les persones regidores des del minut zero.

10. Treballarem per un canvi d’actitud dels partits polítics, per a què el seu treball siga en positiu, incrementant la línia que hem dut a terme en la darrera legislatura, i fent front comú en totes aquelles qüestions que són estratègiques per Almàssera.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.