PROPOSTES DEL Bloc DAVANT EL SEGON PLA E PER ALMÀSSERA

L’Horta Nord rebrà si fa no fa 30 milions d’euros del nou Fons Estatal per l’Ocupació i la sostenibilitat Local, segons fons del Ministeri d’AA.PP. Això pot estar bé si es produeix una inversió real. Al nostre poble li corresponen 751.887 euros, pel nombre d’habitants que en té, que podrien vores com la grossa de Nadal per un dels Ajuntaments més endeutats del país. Amb ell però, no pot alleugerir el deute sinó ha de fer inversió baix un criteris concrets de sostenibilitat.

Aquest nou Fons serà ha d’estar destinat per a projectes d’execució a partir de l’1 de gener de 2010. Injectar diners públics al mercat en temps de recessió és d’una ortodòxia econòmica innegable. Els efectes però que s’esperen d’estos diners pot establir la diferència. Amb el fins ara Fons Estatal d’Inversió Local, el conegut com Pla E, va deixar a la nostra comarca 124 milions. Però quin ha sigut el resultat? Què sabem dels seus aconseguiments sobre l’ocupació i sobre el desenrotllament sostenible de la comarca? Quin efecte ha tingut a Almàssera? I el mateix podem dir de l’anomenat Pla Camps. Asfaltats de carrers, amb més o menys efectivitat. Reparació de voreres, construcció d’algun equipament o rehabilitació d’altres. Se’ns dubte millores materials i, fins i tot alguna millora en el servei als ciutadans. No ho neguem. Què podríem dir però dels aconseguiments sobre l’ocupació, o sobre la generació d’ocupació de qualitat i estable, o sobre el reforç de la xarxa productiva, o sobre el millorament dels recursos que afavoreixen la competitivitat de les empreses, o sobre l’augment de la solidaritat.

Per això el Bloc d’Almàssera l’ha preguntat a l’equip de govern sobre el projectes ens els quals invertirà els més de 700 mil euros d’este nou Fons. Donat que el Reial Decret Llei que regula este Fons preveu que l’Ajuntament puga destinar un 20 % per la despesa corrent; és a dir, si fa no fa, 150 mil euros els pot dedicar a àrees socials d’educació i atenció a les persones en situació de dependència; per tant, són uns 600 mil euros amb els quals l’Ajuntament ha de presentar projectes concrets de sostenibilitat econòmica, mediambiental i social.

Una vegada que entre en vigor el Reial-Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, les Corporacions Locals disposaran de tres mesos per a presentar els projectes que considere oportú. Altres pobles valencians han obert un període de reflexió i de participació a totes les forces socials, polítiques i econòmiques, qüestió esta que li venim reclamant a l’Equip de Govern municipal. La finalitat no soles és donar participació i transparència a la gestió, sinó també cercar complicitats, cohesions i esforços compartits.

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Almàssera i específicament des de l’alcaldia hem demanat que lidere un procés de renovació, d’enfortiment social i de desenrotllament econòmic sobre les bases de la sostenibilitat i la solidaritat.

Des de la transparència, des de la voluntat de participar obertament en el procés de millorament col·lectiu del nostre poble, el Bloc d’Almàssera fa les seues propostes. Són projectes per al nou Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local per a 2010.

La proposta que fem a tot el veïnat i a totes les entitats socials i econòmiques locals la dirigim per al seu debat. Esta proposta del Bloc es fonamenta en els següents objectius:
1. Cal reduir l’atur i cal generar lloc de treball de qualitat, estables i qualificats.

2. Cal reforçar el teixit empresarial, enfortint el recursos de la microempresa, i de la xicoteta i mitjana empresa, amb una atenció específica per al comerç minorista i tradicional local.

3. Cal apostar per sector emergents que propugnen el desenrotllament econòmic sostenible, tant mediambiental com social: profundització de la solidaritat i lluita contra l’exclusió social i la pobresa.

4. Cal apostar per les noves tecnologies, per la qualitat, per la diferenciació, per la innovació, per la recerca.
Amb estos quatre objectius apostem per dos projectes que no sols es relacionen entre si sinó que de més a més crearien sinergies de desenvolupament mutu: la implantació d’una xarxa local de connectivitat wi-fi a internet i la creació d’un viver d’empreses i d’assessorament tècnic al teixit empresarial local.

A. Implantació d’una xarxa local de connectivitat wi-fi a internet.

Construcció d’una infraestructura d’accés a internet des del sistema wi-fi (WiMAX) que proporcione serveis gratuït o de baix cost als veïns i veïnes residents.

Beneficis:

Produeix entre 5 i 10 llocs de treball directes per a personal qualificat.

Possibilita l’accés del veïnat als serveis d’internet.

És un excel·lent recurs per a la formació dels estudiants de tots els nivells de formació, també dels treballadors en actiu en la seua formació continua on-line. Un capital humà més qualificat possibilita una societat més cohesionada i més solidària.

Facilita la comunicació entre els ciutadans i l’Administració Pública Local, generant nous serveis comunitaris.

Constitueix una font de generació de recursos competitius per l’atracció de capital i implantació de noves empreses i nous llocs de treball.

Cost de la inversió és de 350 mil euros.B. Creació d’un viver d’empreses i d’assessorament tècnic al teixit empresarial local.

Creació d’una infraestructura viver d’empreses amb el partenariat amb el teixit empresarial existent. Adequació de serveis comuns i compartits. Generació d’espais “Cowoking” o espais de treball compartit per a teletreballadors on es fomenta la col·laboració, la comunitat i el networking. Ens dirigim a joves de professions liberals o vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Punt d’atracció d’idees innovadores, tecnològicament viables, on l’emprenedor jove o senior trobe el recolzament per iniciar el seu propi negoci. Projectes emprenedors en sectors emergents amb gran valor afegit, respectuosos amb el medi ambient, inductors de les energies renovables, facilitadors de l’acció social de qualitat, integral i per a tots i totes.

Beneficis:

Produeix entre 15 i 25 llocs de treball directes en la fase de construcció i adequació i altres 2 ó 3 llocs de treball directes en la fase de desenvolupament del servei.

Millora de la competitivitat de les empreses existents: tant les micro com les xicotetes empreses i el comerç a la menuda.

Constitueix un punt d’atracció de nous capitals empresarials i ubicació de nous projectes amb la conseqüent generació d’ocupació.

Cost de la inversió és de 250 mil euros.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.