Resum del Ple Extraordinari Municipal 6 d’octubre

S’inicia la sessió a les 20:11 hores amb la presència de tots els regidors i les regidores.


Després d’haver sigut informades, analitzades i debatudes les quinze mocions que es presenten en les corresponents Comissions Informatives, hui passen a la seua consideració en Ple per la seua aprovació o no.


1à. Moció d’EUPV: “Adhesió al decàleg de propostes de l’organització Governs Oberts per uns Ajuntaments participatius


Aquesta moció que va ser aprovada, amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals i l’abstenció del PP, recull la voluntat de fer les administracions públiques més transparents i més participades fet un ús més generalitzat de les noves tecnologies. El recolzament del BLOC d’aquesta moció ve motivada, no sols per estar recollida al nostre programa electorals amb el qual ens varem presentar en les darreres eleccions municipals, també perquè considerem que l’aprofundiment de la democràcia, més enllà del vot que emetem cada quatre anys, a de passar per l’accés a informació de qualitat i significativa dels afers públics. En el cas de les administracions locals es concreten, al nostre entendre, en la creació, per una part, de les estructures organitzatives participatives (consells locals, carta de drets local, junta de festes local, etc.) que harmonitzen, posen en valor i, sobretot, cohesionen la voluntat social del veïnat en el dia a dia; i per altra part, la creació dels mecanismes que les noves tecnologies ens permeten per donar a conèixer i possibilitar la participació. Parlem de la bústia digital, de les tramitacions des de l’oficina virtual, de les consultes populars sobre diversos temes d’àmbit local, de la publicitat dels pressuposts municipals o de la documentació pública.

2à. Moció d’EUPV sobre Creació d’una borsa d’ocupació en l’Ajuntament d’Almàssera


A sigut una moció aprovada per unanimitat de tots els grups polítics municipals. El BLOC ha recolzat aquesta moció tant en quant assenyala la necessitat de remetre als tècnics municipals la comanda de presentar un esborrany que regule les borses d’ocupació al municipi, fet bons els principis de transparència, mèrit, publicitat i igualtat.

3à. Moció de BLOC Coalició Municipal Compromís sobre “El plurilingüisme a l’àmbit educatiu“. Ha sigut una moció aprovada amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals i l’abstenció del PP. El BLOC va presentar-la davant l’esborrany de Decret de la Conselleria d’Educació que ha merescut el rebuig de tota la comunitat educativa (pares, professors, alumnes i personal no docent), sobre la modificació de l’actual sistema parcial d’immersió lingüística convertint-ho en un sistema que assegura el coneixement soles de la llengua predominant. El moció que s’aprova emplaça a la Conselleria a parlar amb tota la comunitat educativa, com així amb les unitats universitàries d’investigació i les seues recomanacions, en la línia de promoure l’enfortiment dels programes d’immersió en valencià i la incorporació progressiva del castellà i de l’anglés com a llengües d’ús, perquè les llengües no s’aprenen i després s’usen, sinó que s’aprenen usant-les.

4à. Moció de PSOE sobre “Servei d’Atenció a la Dependència” que va ser aprovada per unanimitat. El BLOC va recolzar-la per tres motius principalment. Primer, per ser una demanda social àmpliament reclamada durant dècades i que hui per hui ni els governs central espanyol ni els governs nacionals valencians han sabut o volgut donar els mitjans i els recursos per fer-ho viable. Segon, perquè va dirigida a una part de la població, de valencians i valencianes, que ells i els seus familiars i amics sofreixen i pateixen un dany no sols econòmic també emocional i en la dignitat; perquè amb este serveis es un primer pas pel rescabalament dels drets que tot ciutadà hi té i que les diferències individuals no pot ni deuen menyscabar; i perquè la gestió de les ajudes per a dependents arriba a generar una inseguretat jurídica que en molts casos és desesperant com així ho ha constatat el Sindic de Greuges en el seu últim Informe. Tercer, perquè estem convençuts que aquests tipus de servei associats a la dependència, a la salut individual i comunitària o a l’educació els que major nivell de retorn hi té per la comunitat social valenciana i ha de ser un motor importantísim de generació de riquesa i desenvolupament sostingut.

5è. Moció de PSOE sobre Repartiment d’aliments de la Creu Roja que va ser aprovada amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals i l’abstenció del PP. El recolzament del BLOC d’aquesta moció ha sigut en la mesura que la demanda que es fa es que la gestió del servei siga transparent i amb principis tècnics, així com per què s’adopten les mesures que la llei estableix per al manipulació, transport i magatzematge d’aliments. Tot i així, el regidor va manifestar com de desafortunats són aquest tipus de programes de caràcter assistencialista que, més enllà de moments puntuals i d’emergència, generen dependència i sucursalisme.

6è. Moció d’EUPV sobre la protecció i defensa d’animals de companyia. Ha sigut una moció aprovada amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals i l’abstenció del PP. El BLOC ha recolzat aquesta moció en la mesura que intenta posar sobre la taula un problema de civisme en la nostra societat com és el tracte que dispensem els humans als altres animals i el baix nivell de responsabilitat que hi tenen aquells sobre estos. A més a més la moció també recull propostes per que l’actitud de la policia siga més proactiva en el control i vigilància del comportament de responsables dels seus animals.

7è. Moció de BLOC Coalició Municipal Compromís sobre la reforma constitucional. No ha sigut aprovada, doncs amb els vots en contra del PPSOE forem majors als de BLOC, EUPV i UxV. La moció assenyala la ruptura del consens sociopolític del 78, en la mesura que la reforma aprovada per les Corts Espanyoles ho ha sigut amb els vots dels dos principals partits nacionalistes espanyols sense el consens de la resta de forces polítiques, ni socials. El regidor del BLOC va fer palés que aquell consens estatal no podrà fer-se servir, ni ser refugi de vies d’organització sociopolítica alternatives d’ara en el futur.

8è. Mocions respectives de BLOC Coalició Municipal Compromís, d’EUPV, de PSOE i d’UxV, sobre l‘increment de la taxa metropolitana de residus sòlids urbans – tamer. Han sigut quatre mocions presentades separadament sobre un mateix aquest mateix tema. La Moció presentada pel BLOC ha sigut aprovada per unanimitat, mentre que la resta ho foren amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals i l’abstenció del PP. Es reclama de l’administració de l’entitat metropolitana, Emtre, així com de la Sindicatura de Compttes, tota la informació referent a la implantació de la taxa i la viabilitat de l’Emtre. A més a més es reclama, en acompliment de la legislació vigent, que s’ature les accions de cobrament d’una taxa que es considera abusiva i un augment desorbitat. Es fa difícil d’entendre com mentre 82 empleats directius de l’entitat metropolitana cobraran més de 50 mil euros a l’any, a 1,5 milions de ciutadans ens augmentes més d’un 115% la taxa. Algun responsable ens ho haurà d’explicar fil per randa; per això des del BLOC – Compromís es va encoratjar a presentar les al•legacions oportunes davant de l’Emtre i com a partit polític inicia les vies jurídique contencioses.

9è. Moció de BLOC Coalició Municipal Compromís sobre l’elaboració d’un nou Pla de sanejament. Ha sigut una moció aprovada per unanimitat de tots els grups polítics municipals. La moció emplaça que en un breu termini de temps es dispose d’un esborrany elaborat pels serveis tècnics municipals de Pla econòmic i financer per a les arques locals públiques. La demanda venia precedida de l’estudi i debat entre totes les forces polítiques sobre la creu situació econòmica i financera de l’Ajuntament d’Almàssera.

10è. Moció de PP sobre el Corredor Mediterrani. Ha sigut una moció aprovada per unanimitat de tots els grups polítics municipals. Amb la moció es posa de manifest la voluntat conjunta de tota la societat de disposar d’una infraestructura que fa moltes dècades deuríem haver tingut, com és la connexió ferroviària de València amb les zones del centre i nord d’Europa.

11è. Moció d’EUPV sobre Grabacions de les sessions plenàries. Ha sigut una moció aprovada amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals i l’abstenció del PP. La moció recull l’interés que té la incorporació de les noves tecnologies en la dinamització de les polítiques de participació ciutadana i de transparència de la gestió dels afers públics. El regidor del BLOC manifesta que és aquest sols un primer pas i que caldran altres per fer possible que els veïns i veïnes tinguen al seu abast la informació significativa de tot allò que els afecta com ciutadans.

12è. Moció d’UxV sobre el Consorci Comarcal de Serveis Socials. Ha sigut una moció aprovada per unanimitat de tots els grups polítics municipals. La moció reconeix el deute amb el Consorci Comarcal i es compromet a restablir els pagaments; a més a més es manifesta la voluntat de mantindre’s en aquest ens supramunicipal que ofereix serveis a les persones amb discapacitat intel•lectual.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.